Home การรับสมัคร   
 
 
 
 
 
การรับสมัคร
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติ

 
การสมัครสอบเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ

ใบสมัครสอบเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ


ประกาศผู้ได้รับประกาศนียบัตร-นคบส.3-เทอม


 
การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ

การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติ

 
ประกาศผู้ได้รับประกาศนียบัตร นคบส.3 เทอม.1

รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

 
ประกาศผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ ที่ 14.59

รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 8 of 12
We have 4 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com