Home การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์(เพิ่มเติม)   
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์(เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ(เพิ่มเติม)

 
We have 4 guests online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com โทรศัพท์ : 02 591 9992 ต่อ 7