Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติมครั้งที่2)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบีตรวิชาชีพเภสัชกรรมฯ

รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์(เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ(เพิ่มเติม)

 
การรับสมัครเลือกตั้ง ผอ.วทบท. วาระที่3 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2562)

ระเบียบ-เลือกตั้ง-ผอ.วคบท.

คำสั่งแต่งตั้ง

1.ประกาศการจัดการเลือกตั้ง-ผอ.วคบท.

2.ประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญของ-วคบท.

3.ประกาศการรับสมัคร-ผอ.วคบท.

หนังสือแจ้งสมาชิกสามัญ-วคบท.

ใบสมัครของสมาชิกสามัญวิทยาลัยฯ

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 8 of 16
We have 9 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com