Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ประกาศ วคบท. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรม  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกวิสามัญ  ประกาศ วคบท. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2565

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ดาวน์โหลดใบสมัคร  ประกาศ วคบท. เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 2565

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาชาการจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาชาการจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 4

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2565

 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ. 2565 – 2567)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ. 2565 – 2567)

 
More Articles...
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 36
We have 6 guests online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com โทรศัพท์ : 02 591 9992 ต่อ 7