Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 1

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่น 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่น 1

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (ด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (ด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค)

 
หนังสือ วคบท. เรื่อง เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือ วคบท. เรื่อง เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค)

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 3 of 27
We have 9 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com