Home ประกาศวิทยาลัย ประกาศที่ 5/2562   
 
 
 
 
 
ประกาศที่ 5/2562

1.ประกาศการขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม (นคบส6)

2.ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรม (นคบส6)

 
We have 6 guests online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com โทรศัพท์ : 02 591 9992 ต่อ 7