Home ประกาศวิทยาลัย การรับสมัครสมาชิกสามัญของวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)   
 
 
 
 
 
การรับสมัครสมาชิกสามัญของวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสามัญของวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)

 
We have 8 guests online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com โทรศัพท์ : 02 591 9992 ต่อ 7