Home การรับสมัคร   
 
 
 
 
 
การรับสมัคร
ประกาศ ที่ 7/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านยาและสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปี 2558
 
ใบสมัครเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ
 
«StartPrev1112NextEnd»

Page 11 of 12
We have 5 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com