Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ประกาศที่ 8/2562

1.การรับสมัครเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

2.ใบสมัครสอบเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ

 
ประกาศที่ 7/2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม (เทอม2)

 
ประกาศที่6/2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม

 
ประกาศที่ 5/2562

1.ประกาศการขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม (นคบส6)

2.ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรม (นคบส6)

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 25
We have 5 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com