Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ประะกาศที่ 7/2563 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ที่ 7/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 
ประกาศที่ 6/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ที่ 6/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านายาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

 
ประกาศที่ 5/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ที่ 5/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรระยะสั้น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 
ประกาศที่ 4/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. ประกาศวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่ 4/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. ใบสมัครสอบเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

 
ประกาศที่ 3/2563 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2563

ประกาศวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 29
We have 1 guest online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com