Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ประชุมวิชาการ ร่าง พ.ร.บ.ยา
sep 8_57_title

ประชุมวิชาการ“ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… : ผลกระทบต่อระบบยา และผู้บริโภค”วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ  โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณา ผลกระทบต่อ ระบบยาและผู้บริโภค ของ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ฉบับประชาชน โดยมี ผู้แทนจากภาคประชาชน และเครือข่าย วิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 70 คน

Read more...
 
การจัดการความรู้ ในเดือนกันยายน 2557

การจัดการความรู้ ในเดือนกันยายน 2557

 
คำสั่ง ประกาศ และระเบียบ ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓

 คำสั่ง ประกาศ และระเบียบ ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓

 
คำสั่ง ประกาศ และระเบียบ ๒๕๕๗

คำสั่ง

ประกาศ

ระเบียบ

 
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย และประกาศสภาเภสัชกรรม

 ประกาศวิทยาลัย 2554


 ประกาศเภสัชกรรม 2554-2555

 

 

 

 

 


 
«StartPrev2122232425NextEnd»

Page 25 of 25
We have 4 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com