Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ประการรับสมัครคัดเลือกเข้าฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2558
small anno

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ประจำปี พ.ศ.2558

Download ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ประจำปี พ.ศ.2558

Download ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


 
สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558

สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือและโปสเตอร์

Read more...
 
ปฏิทินการศึกษา 2558

เอกสารสำหรับนักศึกษา : ปฏิทินการศึกษา 2558 Download ได้ที่นี่

 
เอกสารการประชุมวิชาการ ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม

เอกสารการประชุมวิชาการ“ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ๕ ประเด็นหลัก ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....” วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 
ประชุมวิชาการ ร่าง พ.ร.บ.ยา
sep 8_57_title

ประชุมวิชาการ“ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… : ผลกระทบต่อระบบยา และผู้บริโภค”วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ  โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณา ผลกระทบต่อ ระบบยาและผู้บริโภค ของ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ฉบับประชาชน โดยมี ผู้แทนจากภาคประชาชน และเครือข่าย วิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 70 คน

Read more...
 
«StartPrev21222324NextEnd»

Page 23 of 24
We have 1 guest online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com