Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ใบสมัครเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
small anno

ประกาศ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรมที่ ๒ / ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
ประการรับสมัครคัดเลือกเข้าฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2558
small anno

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ประจำปี พ.ศ.2558

Download ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ประจำปี พ.ศ.2558

Download ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


 
สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558

สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือและโปสเตอร์

Read more...
 
«StartPrev212223NextEnd»

Page 21 of 23
We have 4 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com