Home   
 
 
 
 
 
cphcp
สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558

สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือและโปสเตอร์

Read more...
 
ปฏิทินการศึกษา 2558

เอกสารสำหรับนักศึกษา : ปฏิทินการศึกษา 2558 Download ได้ที่นี่

 
เอกสารการประชุมวิชาการ ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม

เอกสารการประชุมวิชาการ“ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ๕ ประเด็นหลัก ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....” วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 
ประชุมวิชาการ ร่าง พ.ร.บ.ยา
sep 8_57_title

ประชุมวิชาการ“ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… : ผลกระทบต่อระบบยา และผู้บริโภค”วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ  โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณา ผลกระทบต่อ ระบบยาและผู้บริโภค ของ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ฉบับประชาชน โดยมี ผู้แทนจากภาคประชาชน และเครือข่าย วิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 70 คน

Read more...
 
การจัดการความรู้ ในเดือนกันยายน 2557

การจัดการความรู้ ในเดือนกันยายน 2557

 
«StartPrev1112131415NextEnd»

Page 14 of 15
We have 5 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com